FAQ

Umowa najmu

Umowa najmu powinna zabezpieczać interesy zarówno najemcy, jak i właściciela lokalu.

W umowie najmu powinny znaleźć się następujące elementy:

1.Dane osób zawierających umowę,
2.Opis przedmiotu umowy,
3.Wysokość opłat i terminy ich uiszczania,
4.Czas trwania umowy oraz warunki wypowiedzenia,
5.Prawa i obowiązki stron,
6.Wysokość i sposób rozliczania kaucji.


Sprawdź właściciela
Przede wszystkim trzeba sprawdzić czy osoba, z którą podpisujemy umowę jest faktycznie właścicielem mieszkania. Dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości są księga wieczysta i tytuł prawny nabycia - np. akt notarialny. Oczywiście najlepiej sprawdzić oba te dokumenty.


Właściciel powinien także zadbać o to, aby stronami umowy były wszystkie osoby, które będą korzystać z lokalu. Gdyby bowiem doszło do zniszczenia mieszkania lub najemcy przestaliby płacić czynsz, możliwe będzie pociągnięcie do odpowiedzialności solidarnie wszystkich najemców.

Podatek
Właściciel powinien zwrócić uwagę na ciążący na nim obowiązek podatkowy. Podpisując umowę trzeba pamiętać, co jest opłatą z tytułu najmu, a co kosztem ponoszonym przez najemcę z tytułu użytkowania mieszkania (gaz, prąd, woda, czynsz).

Właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli najemca:

1.Zakłóca porządek domowy,
2.Dewastuje lokal,
3.Podnajmuje mieszkanie bez zgody właściciela,
4.Zalega z czynszem. 

Czytaj całość
 

Dwie ulgi przy sprzedaży jednego mieszkania


Izabela Lewandowska 08-05-2010, Rzeczpospolita


Sprzedający lokum, w którym udziały kupował w różnym czasie, może skorzystać ze zwolnienia dla spłacających kredyt oraz ulgi mieszkaniowej.

Czytelniczka kupiła udział w mieszkaniu będącym odrębną nieruchomością wynoszący 1/2. Resztę udziału w tym lokum kupili jej rodzice. W 2008 r. rodzice notarialnie darowali jej swój udział. W tym samym roku czytelniczka zaciągnęła kredyt hipoteczny na kupno większego mieszkania. W 2010 r. zamierza sprzedać to pierwsze i pieniądze uzyskane z tej transakcji przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na drugie. Pyta, czy zapłaci podatek od sprzedaży mieszkania.

Udziały w sprzedawanym lokalu czytelniczka nabyła w okresie, kiedy przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu się zmieniały. Do opodatkowania udziału nabytego w 2006 r. mają zastosowanie przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2006 r., a nabytego w 2008 r. – w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. To samo dotyczy obowiązujących w tym okresie zwolnień z podatku od sprzedaży.


Przychód na spłatę kredytu

W myśl przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2006 r. przychód ze sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 objęty jest zryczałtowanym 10-proc. podatkiem dochodowym. Czytelniczka skorzysta w odniesieniu do tego przychodu ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do wskazanej daty, jeśli w ciągu 14 dni od daty sprzedaży złoży w urzędzie skarbowym oświadczenie, że w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży przeznaczy ten przychód na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie udziału nabytego w 2006 r.

Oczywiście, urząd skarbowy może sprawdzić, czy pieniądze ze sprzedaży w części odnoszącej się do udziału nabytego w 2006 r. zostały rzeczywiście spożytkowane w taki sposób.

 

Czytaj całość
 

Żądasz za dużo, odstraszysz klienta

 Aneta Gawrońska, Rzeczpospolita 16-11-2009


Klienci coraz rzadziej decydują się na duże, ponad 80-metrowe lokale, zwłaszcza w starym budownictwie. Spadające ceny u deweloperów wymuszają zaś obniżki także na rynku wtórnym.

Sami kupili drogo, więc zawyżają ceny.
W niektórych regionach, na przykład na Podlasiu, klientów rynku wtórnego zaczynają wręcz przejmować deweloperzy.
– Oferowane przez nich ceny można negocjować. Slogan reklamowy jednego z nich głosi nawet: „Dyktuj ceny” – zauważa Antoni Kozak, pośrednik z białostockiej firmy Antoni Kozak Iwona Wojtan Nieruchomości. – Rynek wtórny próbuje cenowo dorównać pierwotnemu, ale nie oferuje nowych technologii – chodzi choćby o instalacje, jakość materiałów, stolarkę okienną. Niektóre powierzchnie stają się przez to niesprzedawalne – np. te powyżej 80 metrów – dodaje. Łatwiej sprzedać starą, małą kawalerkę czy niewielkie lokum dwupokojowe – bo takich mieszkań deweloperzy budują za mało.
Czytaj całość
 

Za co płacimy pośrednikowi ?

Życie Warszawy

Czynności wykonywane przez pośrednika dla klienta można podzielić orientacyjnie na cztery grupy. Pierwsza z nich to działania kojarzeniowe, które są związane z reklamą, promocją, prezentacjami, przekazywaniem informacji, współpracą z innymi agentami i korzystaniem z systemów wymiany ofert. Drugą kategorię stanowią czynności doradcze, do których zalicza się na przykład badanie lokalnego rynku czy też wskazanie klientowi optymalnego sposobu zawarcia transakcji. Do kolejnej grupy należą operacje usuwające trudności pojawiające się np. podczas transakcji. Mowa tu o sprawdzaniu dokumentów pod względem zarówno formalnym, jak i prawnym, badaniu stanu prawnego danej nieruchomości, ustalaniu ewentualnego zadłużenia oraz o czynnym udziale pośrednika w negocjacjach między stronami. Na koniec należy pamiętać także o czynnościach organizacyjnych. Ich zakres jest dość szeroki - od organizowania spotkań sprzedających z kupującymi, poprzez dokumentowanie przebiegu transakcji, dopilnowanie zawarcia umowy przedwstępnej, po zakończenie współpracy z rzeczoznawcą, doradcą finansowym, bankiem, notariuszem lub prawnikiem. Wynagrodzenie może być ustalone w wysokości ryczałtowej, jeśli umowa tak stanowi, i wypłacone po wykonaniu usługi pośrednictwa.

Czytaj całość
 

Podatek przy sprzedaży mieszkania naliczany w trzech wersjach

Andrzej Marczak, partner, KPMG Tax M. Michna

W jakiej sytuacji, sprzedając mieszkanie, zapłacisz podatek od przychodu, a w jakiej od dochodu? Co powinieneś zrobić, aby fiskus nie egzekwował od ciebie należności? Czy pieniądze uzyskane z nieruchomości możesz wydać na kupno domu w kraju lub gdziekolwiek w Unii Europejskiej?

Czy zawsze, sprzedając mieszkanie, jego były właściciel musi zapłacić podatek? Ogólna zasada jest następująca: sprzedaż mieszkania jest opodatkowana, jeżeli tej transakcji dokonujemy przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, zakup lub wybudowanie nieruchomości. Dlatego też sprzedaż po upływie pięciu lat w ogóle nie stanowi źródła opodatkowanego przychodu. Taki przychód jest poza zainteresowaniem ustawy o PIT. Nie mówimy tutaj oczywiście o sprzedaży nieruchomościdokonywanej w ramach działalności gospodarczej.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 5 z 9